tổng vệ sinh sau lũ

Hội An tổng vệ sinh toàn thành phố chuẩn bị cho APEC

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng cả hệ thống chính trị và người dân đã tham gia tổng vệ sinh sau lũ trên toàn TP Hội An.