tổng thống My

Phát hiện lá phiếu bầu từ người đã qua đời

Tờ New York Post đưa tin, các lá phiếu này đã được gửi tới Hội đồng Bầu cử thành phố New York nhân danh những cử tri đã qua đời.