tổng kết phong trào thi đua năm 2014

Công an tỉnh Cao Bằng tổng kết phong trào thi đua năm 2014

Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2014, Công an Cao Bằng được Bộ Công an tặng Bằng khen, 4 tập thể được Bộ Công an tặng cờ thi đua.