tổng kết hoạt động

Đổi mới, nâng cao chất lượng tư vấn cho Trung ương về lý luận chính trị

Sáng 9-1, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức Kỳ họp thứ 17 tổng kết hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ 2011-2015, bàn phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2016- 2010 và trao Huân chương tặng một số đồng chí thành viên Hội đồng.

Góp phần xứng đáng trên mặt trận văn hoá tư tưởng

Đại hội Chi hội Báo Công an nhân dân Khóa VII nhiệm kỳ 2015 – 2017 vừa được tổ chức tại Hà Nội đã có báo cáo Tổng kết hoạt động của Chi hội Báo Công an nhân dân trong 5 năm (2010 – 2015) và tiến hành bầu Ban Thư ký Chi Hội Báo Công an nhân dân Khóa VII nhiệm kỳ 2015 – 2017.

Tuổi trẻ và phụ nữ Công an tỉnh Sóc Trăng đạt nhiều thành tích trong công tác

Ngày 28-1, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2015, đề ra phương hướng hoạt động của năm 2016.