tôn vinh chủ tịch hồ chí minh

Hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần tăng cường quan hệ quốc tế

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, việc thực hiện các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước, quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.