tội phạm hoạt động có tổ chức

Chủ tiệm cầm đồ kết nạp đàn em đi đòi nợ bằng cách "xăm mã vạch"1

Các đối tượng trước khi nhập vào ổ nhóm sẽ được Hiệu “nổ” nuôi ăn, cho chơi và sử dụng ma túy đá, sau khi được nhận chính thức sẽ phải xăm sau gáy mã vạch, ngày, tháng, năm sinh của đối tượng và tên viết tắt của ổ nhóm HN (Hiệu nổ)...