tốc độ

Chạy cắt ngang tốc độ cao, ô tô tông hai mẹ con bay hàng chục mét

Do chạy cắt ngang tốc độ cao, ô tô tông hai mẹ con nguy kịch lúc rạng sáng...