toán học Việt Nam .

Tiếc thương Giáo sư Hoàng Tụy!

Tối 13-7, tôi nhận được tin dữ từ một bạn đồng nghiệp: “Giáo sư Hoàng Tụy mất rồi”. Tôi ngồi lặng và suy nghĩ miên man về vị Giáo sư (GS) đáng kính, với mái tóc trắng như cước và đôi mắt tinh anh.