tổ hòa giải

Người có duyên với nghề hòa giải

Hơn 10 năm gắn với “nghề” hoà giải, với tấm lòng nhiệt huyết, đam mê, chẳng quản nắng mưa, người hòa giải viên già Vũ Minh Huấn như con thoi chăm chỉ ngày ngày se mối dây tình cảm gắn kết cho biết bao gia đình “gương vỡ lại lành”.