tổ đội tự quản

Đảm bảo an ninh, an toàn trên tuyến cảng biển

Cảng Hải Phòng là đầu mối giao thông trọng điểm, cửa khẩu cảng biển quốc tế lớn nhất miền Bắc. Năm 2015, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng khoảng 32 triệu tấn. Năm 2016, Cảng Hải Phòng phấn đấu sản lượng trên 35 triệu tấn.