tổ chức vượt biên trái phép

Đề nghị truy tố 3 bị can trong đường dây tổ chức vượt biên trái phép

Trong thời gian tháng 9/2020, nhóm bị can nêu trên đã tổ chức 2 lần, đưa tổng cộng 8 người Việt Nam vượt biên trái phép sang Campuchia để đi Thái Lan.