tổ chức sự nghiệp công lập

Hà Nội đề nghị rà soát nhà đất các tổ chức sự nghiệp công lập

Ngày 28/11, UBND TP Hà Nội đề nghị các Bộ, ngành TW chỉ đạo rà soát, thống kê các tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc quản lý, sử dụng nhà đất (xác định cụ thể vị trí, diện tích, mục đích sử dụng) trên địa bàn TP Hà Nội và thông báo cho UBND TP để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ quản lý, sử dụng đất, cấp GCN quyền sử dụng đất…