tổ chức hội nghị

5 ưu tiên của Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN

5 ưu tiên của Năm Chủ tịch ASEAN 2020 là phát huy vai trò và đóng góp tích cực của ASEAN vào công cuộc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực; thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực, nâng cao khả năng thích ứng và tận dụng các cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0; thúc đẩy ý thức cộng đồng và bản sắc ASEAN; đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững; nâng cao năng lực thích ứng, hiệu quả hoạt động của ASEAN.

Interpol tổ chức Hội nghị về chống trộm cắp và buôn bán trái phép tác phẩm nghệ thuật

Từ ngày 11/3 – 13/3/2015, tại thành phố Lyon (Pháp), Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol chủ trì tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 9 về phòng chống tội phạm trộm cắp và buôn bán trái phép các tác phẩm nghệ thuật và cổ vật. Hàng trăm đại biểu đến từ các quốc gia và tổ chức quốc tế khắp nơi trên thế giới tham dự hội nghị.