tố chức

Bộ trưởng Tô Lâm: Nhiều doanh nghiệp chủ quan, liên tục “thủng lưới” an ninh mạng

“Làm sao nâng cao năng lực tự đảm bảo an ninh, an toàn mạng cho các cơ quan, tổ chức; hoặc trang bị kiến thức để họ tự hiểu và tự bảo vệ. Chứ giao cho cơ quan này, cơ quan kia vào để tạo các “hàng rào” an toàn thì thời gian qua cho thấy liên tục bị “thủng lưới”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết Ban Chỉ đạo 138/CP, sáng 9-8.