tố cáo chấp hành viên

Cục THA dân sự tỉnh Hà Giang làm rõ những tố cáo chấp hành viên

Báo CAND nhận được đơn của ông Hoàng Ngọc Duy ở Thạch Bàn, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang tố cáo chấp hành viên huyện Bắc Quang vi phạm trong việc kê biên tài sản. Ông Duy khẳng định ông không phải là người phải thi hành án (THA) nhưng tài sản của ông đã bị kê biên theo các bản án mà vợ ông là bà Lê Thị Dung phải thi hành.