tinh thần khởi nghiệp

Việt Nam đứng đầu thế giới về tinh thần chỉ số khởi nghiệp

Theo kết quả khảo sát năm 2017 của Amway trên quy mô toàn cầu về tinh thần khởi nghiệp, 95% người Việt có thái độ tích cực với tinh thần khởi nghiệp.

Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp

Chiều 8-1, tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ kết 1 năm triển khai xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo và đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa, đi vào chiều sâu.