tính mạng đồng loại

Sử dụng thuốc BVTV: Vi phạm tràn lan nhưng chẳng ai bị phạt

Dù tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) bừa bãi, thậm chí sử dụng thuốc ngoài danh mục, thuốc cấm vẫn tồn tại, nhưng phát hiện mà không ai bị xử phạt khiến tình trạng này không hề có dấu hiệu thuyên giảm.