tính giáo dục tư tưởng

Sức sống lâu bền của những giá trị thực

Lần đầu tiên, một chương trình tôn vinh các nhà văn Việt Nam có những cống hiến xuất sắc về đề tài “Vì ANTQ và bình yên cuộc sống” trong 70 năm qua đã được tổ chức với qui mô hoành tráng tại Hà Nội vào tối 19/6.