tin tặc xâm nhập

Tin tặc vô tư ra vào thư điện tử Outlook của Microsoft

Tập đoàn công nghệ Microsoft đã lên tiếng xác nhận dịch vụ thư điện tử Outlook đã bị tin tặc xâm nhập trong nhiều tháng trời. Tuy sự cố đã được khắc phục và khuyến cáo người dùng đổi mật khẩu tài khoản email của mình.