tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt

Tọa đàm khoa học “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”1

Sáng ngày 25-12 tại Phủ Tây hồ (Hà Nội) đã diễn ra buổi tọa đàm khoa học về việc xúc tiến quảng bá “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”.