tin báo về tội phạm

Nâng cao hiệu qủa công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

Ngày 1/12, tại Công an tỉnh An Giang, Thanh tra Bộ Công an tổ chức Hội thảo Tổng kết thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong CAND.