tìm kiếm thuyền viên

Rơi xuống biển, 1 thuyền viên bị mất tích

Khi tàu đến điểm đánh bắt hải sản, các thuyền viên thức dậy để làm việc thì thấy thiếu mất 1 người. Chủ tàu cá sau đó đã thông báo về Đồn Biên phòng cầu cứu...