tìm kiếm đại sứ

Phát động chương trình "Tìm kiếm Đại sứ E-Learning Việt Nam"

Ngày 4-9, Tập đoàn Hương Việt phối hợp cùng Báo Giáo Dục và Thời Đại đồng tổ chức và phát động Chương trình “Tìm kiếm Đại Sứ E-Learning Việt Nam”.