tiểu vùng mekong mở rộng

Quyết tâm xây dựng khu vực Mekong phát triển bền vững, vì người dân

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, hiệu quả từ ngày 29 đến 31-3, tại Hà Nội, Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 (GMS 6) và Hội nghị Cấp cao hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 10 (CLV 10) đã kết thúc tốt đẹp. 

Hôm nay (31-3) khai mạc hai Hội nghị đa phương lớn nhất Việt Nam năm 2018

Hội nghị thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng lần 6 (GMS6) và Hội nghị cấp cao khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần 10 (CLV10) diễn ra phiên họp toàn thể trong ngày 31-3 với nhiều nội dung quan trọng.

Phát động cuộc thi ảnh về tiến bộ trong phát triển Tiểu vùng Mekong

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) ngày 8-1 phát động cuộc thi ảnh trên Instagram giới thiệu những tiến bộ trong phát triển của khu vực Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) và minh chứng cho việc tập trung tăng cường hợp tác và hội nhập khu vực đã cải thiện đời sống của người dân.