tiêu thụ than trái phép

Tạm đình chỉ Chủ tịch xã để xảy ra khai thác than trái phép

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu UBND huyện Hoàng Bồ tạm đình chỉ công tác điều hành của Chủ tịch UBND xã Tân Dân để kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu địa phương để xảy ra tình trạng khai thác than trái phép.