tiêu huỷ xe cũ

Ấn Độ chỉ cho phép ô tô lưu hành tại Thủ đô Delhi tối đa 15 năm

Tất cả ô tô chạy bằng diesel, xăng và khí ga tự nhiên sử dụng quá 15 năm sẽ bị tiêu huỷ bắt buộc theo quy định mới của chính quyền thành phố Delhi (Ấn Độ).