tiêu hủy 1.000 con vịt

Trà Vinh tiêu hủy gần 1.000 con gia cầm bị nhiễm cúm A/H5N1

Ngày 17/2, Sở NN-PTNT tỉnh Trà Vinh cho biết, các ngành chức năng đã tiến hành tiêu hủy gần 1.000 con gia cầm nhiễm cúm A/H5N1.