tiếp nhận hiện vật

Gần 1.000 tư liệu hiện vật được hiến tặng cho Bảo tàng Hà Nội

Chiều ngày 12-9, Bảo tàng Hà Nội sẽ tổ chức Lễ vận động và tiếp nhận hiện vật hiến tặng để vinh danh các tổ chức, cá nhân đã có đóng góp trong việc gìn giữ di sản và công tác trưng bày của Bảo tàng thời gian qua.


Tiếp nhận hàng loạt hiện vật, tư liệu quý về báo chí Việt Nam

Chiều 15-3, trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc năm 2019, tại Bảo tàng Hà Nội, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã trang trọng tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật, tư liệu về báo chí Việt Nam.