tiến sỹ Nguyễn Thành Long

Nới room vốn ngoại, cơ hội dành cho chính doanh nghiệp

Là kênh huy động vốn cho nền kinh tế, câu chuyện tăng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) (room) tại các công ty đại chúng- có thể lên tới 100% cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết (DN), đang mở ra cho thị trường chứng khoán (TTCK) một có hội lớn thu hút dòng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Theo các chuyên gia, việc nới room sẽ cải thiện tính thanh khoản, giúp DN thu hút vốn, đồng thời cũng là bước đi phù hợp bối cảnh hội nhập.