tiến độ

Công trình nghìn tỷ vừa xây xong đã sụt lún do ép tiến độ (?)

Đó là công trình cải tạo và chỉnh trang sông Tam Bạc, được đánh giá là có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển đô thị, du lịch thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên công trình vừa hoàn thành đã có dấu hiệu sụt lún không đảm bảo chất lượng…