tiền chữa bệnh

Dụ người yêu sang Trung Quốc bán để lấy tiền chữa bệnh

Phượng bị bệnh nặng và cần tiền điều trị. Dương gợi ý cho Phượng muốn có tiền chữa bệnh thì hãy tìm phụ nữ Việt Nam lừa bán sang Trung Quốc.