tiệc nước ngọt

Bản không hút thuốc lá, không bia rượu

Theo lời kể của già làng Hồ Chuốp, bản Cu Pua, xã Đakrông, huyện Đakrông, Quảng Trị, thì quá khứ của bản cũng chìm ngập trong khói thuốc lá và bia, rượu. Nhưng hơn mười mùa rẫy nay, không một ai ở đây hút thuốc lá, hay uống bia rượu đến say mất kiểm soát hành vi của mình mà vi phạm pháp luật...