tị nạn

Làm gì để ngăn khủng hoảng di dân Trung Mỹ

Theo thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Donald Trump, Mexico được báo cáo có 45 ngày kể từ ngày 7-6 để giảm số người di cư không phải người Mexico đến biên giới Mỹ để xin tị nạn.