thuỷ ngân

Người dân khu vực Công ty Rạng Đông bị cháy được khám sức khoẻ miễn phí

“Trong bán kính 500m người dân được khám sức khỏe miễn phí”, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh trong cuộc họp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan, đại diện chính quyền quận, phường... về xử lý vụ cháy Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Thực hư thông tin không khí Hà Nội nhiễm thuỷ ngân

Trạm quan trắc môi trường tự động của Tổng cục Môi trường gần đây thường xuyên cảnh báo về mức độ ô nhiễm không khí tại Hà Nội. Đặc biệt, trạm quan trắc này còn ghi nhận được sự xuất hiện của thuỷ ngân trong không khí.

Khẩn trương điều tra nguồn phát tán thuỷ ngân

Trạm quan trắc môi trường tự động của Tổng cục Môi trường gần đây thường xuyên cảnh báo về mức độ ô nhiễm không khí tại Hà Nội. Đặc biệt, trạm quan trắc này còn ghi nhận được sự xuất hiện của thuỷ ngân trong không khí.