thuỷ điện sông Tranh

Lại xuất hiện động đất tại Quảng Nam

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lí địa cầu) cho biết, ngày 3-10, một trận động đất có độ lớn 2,8 độ richter đã xảy ra tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Động đất 2,7 độ richter tại Quảng Nam

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lí địa cầu) cho biết, vào ngày 21-5, một trận động đất 2,7 độ richter đã xảy ra tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.