thủy canh nhỏ giọt

Trồng rau sạch cho vùng ven biển, hải đảo

Sau một thời gian nghiên cứu, giảng viên Nguyễn Văn Quy, Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Huế đã thành công với mô hình trồng rau sạch ở vùng ven biển và hải đảo. Đây là một trong những mô hình được đánh giá thiết thực và mang tính hiệu quả cao khi tiết kiệm được nguồn nước ngọt, diện tích trồng và chi phí lắp đặt thấp...