thuốc ngủ seduxen

Học viên cai nghiện trốn trại leo lên cột đèn cao áp cười nói điên dại

Ông Hồ Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai xác nhận: “Chúng tôi đã bắt được 61 học viên cai nghiện trở về trại. Tất cả có 133 học viên. Số còn lại các lực lượng công an đang tiếp tục mai phục, tìm kiếm”.