thuốc ho bổ phế

Dược phẩm Hoa Linh nhận bằng khen của Bộ Y tế vì những thành tích trong phát triển y dược cổ truyền Việt Nam

Với nhiều sản phẩm tiêu biểu, Công ty Dược phẩm Hoa Linh vừa được Bộ Y tế tặng bằng khen vì những thành tích đóng góp cho sự phát triển của nền y dược cổ truyền Việt Nam.