thuốc giấu

Vụ kiện liên quan đến cây sâm quý chưa có hồi kết

Mặc dù Công ty CP Thương mại Dược sâm Ngọc Linh Quảng Nam đã khởi kiện Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi Trạm dược liệu Trà Linh (huyện Nam Trà My
) để giao cho Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam (trung tâm này được thành lập vào ngày 7/10/2013); nhưng TAND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định tạm đình chỉ vụ án, vì cho rằng phải có kết quả trưng cầu kiểm toán tài chính.

Đi tìm nghịch lý vùng đất có “báu vật” của Giàng

Có một nghịch lý, trên thị trường, mỗi ký sâm Ngọc Linh có khi bán đến 100 triệu đồng; song người dân ở Nam Trà My vẫn chật vật trong đói nghèo…