thuốc biệt dược gốc

Các bệnh viện chỉ được sử dụng tối đa 30% biệt dược gốc

Sau khi Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN) có công văn số 3794 gửi Bộ Y tế để thống nhất tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc, chiều ngày 8-9, BHXHVN đã ký một văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế nội dung tại các điểm 1,2,3 của công văn trước về tỷ lệ sử dụng thuốc biệt dược gốc. Theo văn bản mới nhất này, tỉ lệ sử dụng biệt dược gốc được phân cấp cụ thể theo tuyến.