thuế xăng dầu

Thuế bình quân gia quyền xăng dầu thiếu minh bạch?

Kỳ điều hành giá xăng dầu của phiên đầu tiên quý IV này có điểm bất thường là Bộ Tài chính không hề công bố thuế bình quân gia quyền để tính giá cơ sở. Theo một nguồn tin chúng tôi có được từ lãnh đạo Bộ Công Thương, nếu Bộ Tài chính công bố thuế bình quân gia quyền thì giá xăng đã có thể giảm mạnh hơn thay vì việc trớ trêu là phải xả quỹ bình ổn 130 đồng để xăng giảm được... 112 đồng.

Vẫn đề xuất tăng trần phí bảo vệ môi trường xăng dầu lên 8.000 đồng

Sau nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến phí môi trường với xăng dầu, Bộ Tài chính đã có văn bản giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường. Dù có rất nhiều ý kiến khác nhau xung quanh dự án này, Bộ Tài chính vẫn “đề nghị giữ nguyên quy định tại dự thảo Luật”.

Xem lại việc “tăng thuế cao” bảo vệ môi trường đối với xăng dầu

Phát biểu mới đây của ông Phan Thế Ruệ  - Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu về việc thuế, phí xăng dầu nên giữ ở mức trên 50% và nộp thuế xăng dầu là trách nhiệm của công dân với đất nước đang gây tranh cãi lớn trong dư luận. 

Bất cập về thuế xăng dầu: Liên Bộ đùn đẩy

Câu chuyện bất cập về cách tính thuế xăng dầu trong công thức tính giá cơ sở khiến người tiêu dùng thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng tuy đã được Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ cách thức xử lý, nhưng vẫn chưa kết thúc.