thuế xăng

Không phải tất cả xăng dầu nhập khẩu đều được ưu đãi thuế

Đây là khẳng định phát đi ngày 19-3 của Bộ Tài chính, trước thông tin doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu đang “kiếm lớn” từ việc chênh lệch thuế nhập khẩu xăng dầu thực tế với thuế xăng dầu được tính vào giá cơ sở. Trước đó, ngày 18-3, Bộ Tài chính đã chính thức sửa đổi biểu thuế nhập khẩu xăng dầu.