thuế môn bài

Dự kiến tăng thuế môn bài lên gấp 3 lần

Ngày 11-3, Bộ Tài chính đã công bố dự thảo Nghị định quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí môn bài, dự kiến có hiệu lực từ 1-1-2017, đồng thời bãi bỏ Nghị định số 75/2002/NĐ-CP.

Các loại thuế, phí doanh nghiệp phải nộp

Các doanh nghiệp (DN) từ lúc bắt đầu đăng ký thành lập, hoạt động, cho đến khi giải thể, phá sản đều phải nộp các loại thuế, phí nhất định.

Năm 2015: Cá nhân có nhà cho thuê sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân 5%

Từ ngày 1/1/2015, cá nhân kinh doanh sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo “tỉ lệ trên doanh thu” đối với từng lĩnh vực, ngành nghề.