thuế khoán

Vận động hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

Nhằm minh bạch hóa tình hình thu thuế, đóng thuế cũng như góp phần hiện thực hóa mục tiêu có thêm 50.000 DN mới trong năm 2017 và có 500.000 DN vào năm 2020, lãnh đạo TP HCM chỉ đạo các quận, huyện vận động các hộ kinh doanh cá thể thành lập DN.

Công khai thông tin doanh thu và thuế khoán các hộ kinh doanh

Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu cơ quan Thuế các cấp chậm nhất ngày 20-12 tới phải thực hiện công khai thông tin về doanh thu và mức thuế khoán dự kiến năm 2016 đối với các hộ kinh doanh.