thuế giá trị gia tăng

Mở rộng các đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT), quản lý thuế và sửa đổi một số điều về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính mở rộng các đối tượng không chịu thuế GTGT.

Hộ gia đình sản xuất nông nghiệp không phải nộp thuế Thu nhập cá nhân

Theo Thông tư 111 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Thuế Thu nhập cá nhân thì thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng đánh bắt thủy, hải sản… đều không phải nộp Thuế Thu nhập cá nhân.

Không thay đổi mức thuế giá trị gia tăng gạo trong nước

Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, theo đề xuất của Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giữ nguyên mức thuế giá trị gia tăng (GTGT) với mặt hàng gạo tiêu dùng, không thay đổi như đề xuất của Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các doanh nghiệp.

Luật mới làm phân bón trong nước tăng giá

Khi Luật sửa đổi bổ sung một số điều các luật thuế, đưa phân bón vào diện không chịu thuế giá trị gia tăng đưa vào thực thi từ 1/1 năm nay, nhiều doanh nghiệp đã lên tiếng vì Luật thuế này khiến phân bón trong nước tăng giá, giảm sức cạnh tranh, một số nhà máy mới điêu đứng vì tăng chi phí.

Năm 2015: Cá nhân có nhà cho thuê sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân 5%

Từ ngày 1/1/2015, cá nhân kinh doanh sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo “tỉ lệ trên doanh thu” đối với từng lĩnh vực, ngành nghề.