thuê bao 11 số

Toàn bộ thuê bao 11 số thuộc dải 0169.66 của Viettel đã chuyển thành công

Đúng 0h00 sáng ngày 15-9, Viettel đã thực hiện thành công việc chuyển đầu số 0169.66 sang đầu số mới 039.66 với giải pháp đảm bảo khách hàng có thể liên lạc song song với cả đầu số cũ lẫn đầu số mới không gặp gián đoạn.