thuê bao 11

Chính thức chuyển đổi thuê bao di động từ 11 số sang 10 số từ 15-9

Theo quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông  (TT&TT), việc chuyển đổi thuê bao từ 11 số sang 10 số sẽ chính thức thực hiện từ ngày 15-9.