thực phẩm công nghệ cao Đại Nam Ong Biển

450 tấn gạo hữu cơ đến đồng bào nghèo thời điểm dịch COVID-19

Theo ông Nguyễn Văn Nghệ phó Tổng giám đốc tập đoàn Tập đoàn sản xuất nông nghiệp – thực phẩm công nghệ cao Đại Nam Ong Biển, trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát vừa qua, DN đã hỗ trợ cho bà con nghèo tại 26 tỉnh, thành trên cả nước tổng cộng 450 tấn gao hữu cơ, trị giá khoảng 22 tỷ đồng.