thúc đẩy xuất khẩu

Hoàn thiện khung khổ pháp luật, thể chế để tận dụng cơ hội từ EVFTA

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) dự kiến sẽ sớm được thực thi và đi vào cuộc sống. Hiện các Bộ, ngành đang tích cực phối hợp thực hiện và xây dựng các kế hoạch hành động, hoàn thiện khung khổ pháp luật, đảm bảo đáp ứng quy tắc xuất xứ hàng hóa... nhằm tận dụng tốt nhất những cơ hội mở ra, đặc biệt là thúc đẩy xuất khẩu (XK) hàng hóa vào khối EU khi EVFTA có hiệu lực.

Điều chỉnh chính sách, gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu.

Giảm chi phí “gầm bàn” để xuất khẩu ổn định

Sáng 23-4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị tìm giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu trong thời gian tới.