thuận lợi đi lại

Công an huyện miền núi giúp dân bê tông hóa đường nông thôn

Đi đôi với công tác đảm bảo ANTT địa bàn, Công an huyện miền núi Phước Sơn (Quảng Nam) còn chú trọng đến công tác an sinh xã hội. Được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Phước Sơn đã góp công sức bê tông hóa hàng trăm mét đường tại xã Phước Đức, tạo điều kiện cho người dân thuận tiện trong việc đi lại, làm ăn phát triển kinh tế gia đình